Vergunningen kippenkwekerij geweigerd

Belangrijk moment voor de open ruimte

“Er zijn belangrijke doorbraken in de twee dossiers die lopen om een kippenkwekerij neer te poten op de grens tussen Waarschoot en Zomergem”, zegt Fons Standaert, woordvoerder van actiecomité Lieve-R-Zuiver. “Dat is een opsteker, na vijf jaar van verzet”.

“Onze jarenlange inspanningen zijn niet vergeefs geweest”, zegt Standaert. “Om te beginnen is de aanvraag voor een kippenkwekerij voor 56.000 kippen nu echt helemaal van de baan. Sinds begin van 2019 liep de aanvrager een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De Raad weigert deze vergunning nu definitief. Na vier jaar is dit dossier van de baan.”

“Intussen deed dezelfde persoon een aanvraag om een bio-kippenkwekerij op dezelfde plaats neer te poten. De aanvrager kan het actiecomité daar niet mee overtuigen. De schaarse open ruimte wordt ook in dat nieuw plan aangesneden. Daarnaast leest het dossier als een fabel, met beloftes die de aanvrager volgens ons niet kan waarmaken.”

De provincie vindt ook dat de aansnijding van het openruimtegebied de ruimtelijke draagkracht overschrijdt en weigert de aanvraag. Bovendien past deze ontwikkeling niet in de plannen van de Vlaamse regering, vindt de provincie.

“We hopen op gezond verstand en zouden willen vragen aan de aanvrager om zijn pogingen nu echt te staken. We blijven onze voet zetten tegen dit soort plannen, maar we willen uit dit straatje-zonder-eind. Iedereen die ons actiecomité moreel en financieel steunt, willen we nog eens van harte danken.”

Derde sneukelwandeling

De derde sneukelwandeling zou in principe op 15 maart van dit jaar plaats vinden. “Deze wandeling helpt ons middelen te verzamelen om de juridische procedures te betalen. Bedoeling is dat we de wandeling hernemen als het opnieuw veilig is voor de volksgezondheid. Dan kunnen we opnieuw met zijn allen genieten van de mooie open ruimte”, besluit Fons Standaert.