Derde Sneukelwandeling

UPDATE: De derde sneukelwandeling van Lieve-r Zuiver voorzien op Zondag 15 Maart, wordt uitgesteld naar een nader te bepalen datum! De kaarten blijven uiteraard geldig. Meer info volgt.

Voor de derde keer nodigen we jullie uit op een wandeling ten voordele van ons actiecomité Lieve-r-zuiver. Wij strijden reeds 5 jaar tegen kippenstallen in de open ruimte van de Stuiver. De aanvrager heeft intussen op zijn bedrijf kippenstallen voor 85000 kippen bijgebouwd en heeft er nu bijna 200000. Deze stallen zorgen regelmatig voor zware geuroverlast. Nu wil de aanvrager op een tweede locatie, op 700 meter van het bestaande bedrijf,  starten met een nieuw kippenbedrijf. Dit zou komen in de open ruimte tussen de Lieve en het Leen. Wij blijven ons verzetten tegen een omgevingsvergunning voor deze stallen. De juridische kosten blijven oplopen. Met de opbrengsten van de vorige wandelingen konden we een deel van deze kosten dekken. De vorige wandelingen waren een groot succes. Jullie deelname zou opnieuw een hart onder de riem zijn voor hen die strijden voor een gezonde omgeving.

Op deze derde wandeling ten voordele van Lieve-R-Zuiver maak je kennis met een schitterende omgeving die anders niet toegankelijk is. We verkennen de velden van de Stuiver en de Stuiverse bossen. De wandeling van 5 à 7 km start aan Stuiver 42. Onderweg worden we bevoorraad met een drankje en een heerlijke lentesoep. We eindigen in de loods met frietjes en balletjes in tomatensaus en een drankje. Wandelschoenen of laarzen zijn waarschijnlijk onmisbaar.

TICKETS

Meer info en kaarten zijn verkrijgbaar via onderstaande contactpersonen:

Eric Coene, Stuiver 2, 09 377 95 82, erikmariettecoene@gmail.com
Fons standaert, Stuiver 44, 0483 39 58 64, fons.standaert@telenet.be
Kristien De Clercq, Stoktevijver 56-B, 09 372 01 54, kristien.de.clercq@telenet.be

Deelnameprijs: €15
Kinderen onder 12 jaar: €5.
De opbrengst zal worden gebruikt om de laatste juridische stappen
te bekostigen in het kader van het dossier.

Historiek van de aanvraag

Voor de derde keer vraagt de landbouwer een vergunning (nu een omgevingsvergunning) voor kippenstallen op de grens tussen Stuiver en Stoktevijver.
Bij de vorige aanvraag gaf de landbouwer als reden dat hij op zijn pachthoeve niet meer mocht bijbouwen . Hij vroeg daarom een vergunning aan voor een nieuw bedrijf voor 56000 slachtkuikens. Deze aanvraag werd geweigerd door de deputatie (stedenbouwkunige vergunning) en door de minister (milieuvergunning). De aanvrager ging tegen beide beslissingen in beroep, maar de definitieve uitspraak is er nog niet .

Bij de vorige aanvraag gaf de landbouwer als reden dat hij op zijn pachthoeve niet meer mocht bijbouwen . Hij vroeg daarom een vergunning aan voor een nieuw bedrijf voor 56000 slachtkuikens. Deze aanvraag werd geweigerd door de deputatie (stedenbouwkunige vergunning) en door de minister (milieuvergunning). De aanvrager ging tegen beide beslissingen in beroep, maar de definitieve uitspraak is er nog niet .

Intussen is de aanvrager eigenaar geworden van zijn hoeve , en heeft hij deze uitgebreid met stallen voor 85000 slachtkuikens. In totaal heeft hij nu een vergunning voor meer dan 390 stuks rundvee en bijna 200000 slachtkuikens.

De motivatie voor de huidige aanvraag, voor een tweede bedrijf op de Stuiver (ong. 700 meter van zijn hoeve) is dat hij zijn risico wil spreiden en zijn activiteiten wenst te diversiëren. Hij wenst op die plaats een biologische pluimveehouderij te starten. Hiertoe zouden 2 stallen (elk voor 4800 kippen)worden gebouwd met natuurlijke verluchting en met buitenloop. Bovendien wordt een hoevewinkel en fruitautomaat voorzien, en een loods van 54m lang en 24m breed. Een woning is voorzien tussen de loods en de straat.

Het college van Burgemeester en Schepenen weigerde in december 2019 een omgevingsvergunning. Een volgende stap kan zijn dat de Deputatie een omgevingsvergunning weigert of toekent. Daar kan nog in beroep worden gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Onze bezwaren tegen deze omgevingsvergunning

De aanvrager is nu reeds eigenaar van één van de grootste veeteeltbedrijven in de streek , met vleesvee, melkvee en slachtkippen. Hij wil, zogezegd om te diversifiëren, in één van de weinige nog mooie open ruimtes, een tweede bedrijf oprichten. Het is maar al te duidelijk dat hij hier tot doel heeft een blok landbouwgrond op te waarderen tot bouwgrond. Indien er geen landbouwbedrijven zouden leegstaan, zou dit misschien nog tolereerbaar zijn, maar dagelijks stoppen landbouwbouwers en vindt men geen oplossing voor deze sites.

Bovendien is het zo dat bij de huidige aanvraag bijna alle vorige bezwaren werden omzeild. Eens gevestigd kan men dan uitbreiden zoveel men wil. De zeer grote loods, die niet in verhouding staat tot de bedrijvigheid die wordt vermeld, wekt dit vermoeden. Bovendien beweerde de aanvrager 5 jaar geleden dat 85000 slachtkuikens nodig waren om een leefbaar bedrijf te hebben. Met 7 rondes per jaar betekent dit ongeveer 600000 stuks per jaar. In huidige aanvraag gaat het om 9600 x 3à4, dus slechts 35000 slachtkuikens per jaar. Is er dan met biologisch telen 15 x meer te verdienen ? Zou het kunnen dat dergelijjk bedrijf niet leefbaar is en dat hij ofwel snel moet uitbreiden of overgaat naar klassieke kippenstallen en dan nog meer bijbouwt?

In het Gemeentelijk structuurplan staat dat in dit gebied bijkomende agrarische bedrijfszetels uitgesloten zijn. Dit is niet bindend, maar in het ontwerp RUP Zomergem wordt deze visie gevolgd en wil men de ‘open ruimte’ maximaal beschermen. Het zou dus zeer onlogisch zijn om een vergunning te verlenen . Want deze schitterende ongerepte open ruimte, gelegen tussen de Lieve en Het Leen, wordt gebruikt door heel veel wandelaars, fietsers, ruiters, natuurliefhebbers…Logisch ook, want binnen een straal van ongeveer 500m bevinden zich 3 beschermde monumenten en 2 nog niet beschermde historische hoeves. Bovendien bevinden zich aan de overkant van de straat biologisch zeer waardevolle percelen.

De geurhinder van dit bedrijf zal misschien nog meevallen , maar die komt bovenop de geuroverlast die het bestaande bedrijf reeds veroorzaakt. Zowel op Berg, Stuiver en Weststraat (véél meer dan 500 m van het bedrijf) zijn er dagen dat er een zeer onaangename geur hangt. De afstand tot de woningen van de Stuiver wordt hier minder dan 500 m en meestal in de windrichting. Ook de ammoniakconcentratie is nu reeds zeer hoog, omdat het bestaande bedrijf al meer dan 8000kg zuivere ammoniak per jaar uitstoot. Vooral bij warm weer ondervinden we daar nu reeds de gevolgen van.

Wat het verkeer betreft, indien men een groot deel van de ongeveer 35000 kippen (jaarlijks) aan huis wil verkopen, zal dit ongetwijfeld meer autoverkeer veroorzaken. Meer dan 100 kippen per dag betekent toch tientallen klanten. Dat men ook eigen fruit zal verkopen lijkt me utopisch. Als er zoveel kippen per m² buiten lopen wordt de bodem binnen de kortste keren overbemest en is fruitproduktie uitgesloten. Of is het de bedoeling om gewoon met een (fruit)winkel te starten?

De keuze die hier zal gemaakt worden is die tussen een nog dikkere portefeuille voor één gezin dat reeds één der grootste landbouwbedrijven uit de streek uitbaat, en het welzijn van meer dan 50 gezinnen in de omgeving en de honderden die er later zullen wonen, en bovenop de duizenden mensen die er nu de ademruimte vinden die we zo hard nodig hebben.

Besluit: het afleveren van een omgevingsvergunning zou een blamage zijn voor iedereen die ijvert voor een gezonde samenleving, met mensen die ook denken aan wie na hen komt.