350 wandelaars voor natuurbehoud

In Waarschoot en Zomergem trokken afgelopen vrijdag 350 mensen op sneukeltocht om de buurt die strijdt tegen de mogelijke komst van een grote kippenstal kracht bij te zetten

1

Vrijdag 11 november namen zo’n 350 mensen deel aan de wandeling van Lieve-R-Zuiver, het actiecomité dat strijdt tegen de inplanting van een kippenkwekerij met 56.000 slachtkuikens op de grens tussen Stuiver (Waarschoot) en Stoktevijver (Zomergem). 

Het actiecomité wilde de pracht van de buurt tonen, het buurtgevoel aanwakkeren en middelen inzamelen om de peperdure procedures te kunnen betalen”, zegt Fons Standaert, woordvoerder van Lieve-R-Zuiver. “Het doet goed om te zien dat we er niet alleen voor staan”. 

De buurt vreest geurhinder, zwaar transport en het verloren gaan van de open ruimte en huidige fauna en flora. Om hun verzet tegen de stal kracht bij te zetten werd een sneukelwandeling op poten gezet. Veel deelnemers wonen zelf in de buurt en zien de 56.000 slachtkuikens niet graag komen. Maar ook van daarbuiten kwam de nodige steun. 

Stand van het dossier

De voorbije maanden besliste de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen in te gaan op de aanvraag tot goedkeuring van zowel het milieu- als bouwdossier. 

2Ze keurde het milieudossier goed, tegen de adviezen van heel wat experts in en tegen al de terechte vragen van bezorgde buurtbewoners. Zowel Lieve-R-Zuiver als het gemeentebestuur van Zomergem gingen in beroep tegen de beslissing bij minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege. We wachten nu op een uitspraak. 

In het stedenbouwkundig dossier ging de deputatie lijnrecht in tegen de eerdere beslissing van de gemeente Zomergem om het bouwdossier af te keuren. Ook hier ging de deputatie weer in tegen het advies van experts en eigen ambtenaren, die vroegen dit dossier ook in beroep af te keuren. Zowel Lieve-R-Zuiver als de gemeente Zomergem tekenden beroep bij de Raad van Vergunningsbetwistingen, een onafhankelijk Vlaams administratief rechtscollege die de beslissing van de provincie van naderbij zal bekijken.

 

 

 

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij onze woordvoerder Fons Standaert. Hij is te bereiken via fons.standaert@telenet.be of 0483 39 58 64. Bezoek ons online op www.lieverzuiver.be of op www.facebook.com/lieverzuiver

Lieve-R-Zuiver werd in 2015 opgericht toen de eerste bouwaanvraag voor een kippenstal werd ingediend. Het comité vreest geurhinder, zwaar transport en de teloorgang van fauna en flora.

De zaak beroert de buurt al sinds 2015, met de actie van afgelopen vrijdag bleek dat zij op heel wat sympathie van zowel verre buren als buitenstaanders kunnen rekenen.

Momenteel zijn wij bezig met het monteren van een filmpje over de wandeling op 11 november. Deze wordt in de komende dagen gepubliceerd.