Provincie verleent de milieuvergunning van de Kippenkwekerij

De milieudienst van de Gemeente Zomergem ontving deze morgen de beslissing van de Deputatie van 28 juli 2016 betreffende de milieuvergunningsaanvraag van Nic Verschelde voor het exploiteren van een pluimveehouderij in Stoktevijver.

De vergunning wordt verleend, ondanks het negatief advies van de eigen milieu commissie van de Provincie.

Tegen deze beslissing kan nog beroep worden aangetekend. Het actie comité beraadt zich over verdere stappen.

Het schepencollege van Zomergem weigerde eerder reeds de stedenbouwkundige vergunning, waardoor het bedrijf er in principe niet kan komen. De aanvrager tekende beroep aan.

2 Comments

  1. laat de gemeente ook in beroep gaan, als ze consequent zijn met hun eerdere beslissing moet het college zelf een beroep indienen

Comments are closed.