Aanvrager kippenkwekerij tekent beroep aan

 

Kippenkwekerij kan in principe niet, maar aanvrager tekent beroep aan

Enkele weken geleden gaf de provinciale milieucommissie een negatief advies voor de milieuvergunning van de kippenkwekerij op de grens tussen Waarschoot en Zomergem. De beslissing werd door de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen uitgesteld.

Het schepencollege van Zomergem weigerde intussen de stedenbouwkundige vergunning, waardoor het bedrijf er in principe niet kan komen. Zowel de milieuvergunning als de bouwvergunning moeten immers worden goedgekeurd. Het ene kan niet zonder het andere.

Aanvrager Verschelde tekent echter beroep aan tegen over de beslissing van de gemeente Zomergem bij de provincie. “Al onze hoop nu in handen ligt van de bestendige deputatie van de provincie. Zij beslissen nu over het milieudossier én over het bouwdossier. Actiecomité Liever Zuiver blijft het dossier met argwaan volgen. We blijven alert, ondanks de vakantie”, zegt spreekbuis Fons Standaert.

Veel werk verzet

Het actiecomité Liever Zuiver verzette de voorbije weken en maanden heel wat werk in de hoop dat de bevoegde overheden straks de beslissing van het gezond verstand nemen.

Een overzicht van de werkzaamheden:

  • Het oorspronkelijke persbericht waarbij Liever Zuiver de informatie die het tot dan toe verzamelde wereldkundig maakte;
  • Gesprekken met experts in functie van informatievergaring en zelf een eerste juridisch advies;
  • Een massaal gevolgde oproep in de buurt om mee actie te voeren door het plaatsen van protestborden en schrijven van bezwaarschriften. Meer dan 200 bezwaarschriften bereikten het gemeentebestuur van Zomergem;
  • Een vraag aan de Gemeentelijke Milieu- en Natuurraad (Gemina) van Waarschoot om een advies te formuleren aan het gemeentebestuur van Waarschoot om een bezwaarschrift te schrijven aan het gemeentebestuur van Zomergem;
  • Een duidelijke vraag aan het gemeentebestuur van Waarschoot om ook een bezwaarschrift te zenden ter attentie van het gemeentebestuur van Zomergem. Het gemeentebestuur van Waarschoot volgde deze vraag;
  • Het actiecomité werd ook gehoord door de provinciale milieuvergunningscommisie. Deze commissie adviseert de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen in het kader van hun beslissing over de milieuvergunningscommissie. Onder meer op basis van de argumenten van ons actiecomité werd uiteindelijk een negatief advies gegeven.

Wat volgt nu?

De beslissing door de bestendige deputatie van de provincie inzake de milieuvergunning zal op 28 juli vallen. In het kader van het beroep op de stedenbouwkundige vergunningsweigering van Zomergem, zal dan weer op 30 augustus een hoorzitting plaatsvinden.

 

Wordt dus vervolgd!