Schrijf nu uw bezwaarschrift op het milieudossier

Beste buur,

Met nog een week te gaan voor de deadline voor het indienen van een bezwaarschrift op het milieudossier, is er niet veel tijd meer. Kruip nu in uw pen, en stel een brief op.

Voorzie ook een bezwaarschrift voor het stedenbouwkundig dossier dat enkele dagen later binnen moet zijn!

Op de bezwaarschrift pagina vind je informatie en argumenten, welke vandaag ook werden aangevuld.

Een typebrief waarop je je kan baseren kan je ook hier downloaden.

Let er wel op om deze niet letterlijk over te nemen! Pas dit document dus zeker aan, personaliseer deze, met een eigen hoofding, pas de layout aan, vult de tekst aan, keer de volgorde van de paragrafen om, …

Heb je hier vragen bij, heb je hulp nodig? Contacteer ons!