Nieuwe aanvraag kippenkwekerij, opnieuw heel veel vragen bij de buurt

persbericht

 

Een nieuwe bouw- en milieuvergunningsaanvraag voor een kippenkwekerij met 56.000 kippen op de grens tussen Stuiver en Stoktevijver zorgt opnieuw voor ongerustheid bij de buurtbewoners. Het is een kleinere variant van de aanvraag van vorig jaar. “En toch hebben we opnieuw kopzorgen. De redenen zijn eigenlijk dezelfde als de aanvraag van vorig jaar: geurhinder, bijkomend transport, stof en het teloor gaan van de open ruimte,” zegt Fons Standaert, woordvoerder van buurtcomité Lieve-R Zuiver.

We maken ons zorgen over de leefbaarheid van onze buurt. De kwekerij zou een aanslag zijn op de leefomgeving. Industriële landbouw hoort niet thuis in dit gebied”, zegt Fons Standaert.

Milieu en ruimtelijke ordening

Wat opvalt is dat het bureau dat de aanvraag samenstelde de zaken telkens zeer rooskleurig voorstelt. Zo denken we dat de geurhinder veel sterker zal zijn dan vooropgesteld, het aantal transportbeweging zal nog hoger liggen dan men aangeeft…” De toelichting over (vooral) de milieueffecten was een echte goednieuwsshow. Maar ook het vorige dossier werd zeer gunstig voorgesteld. En toch werd het dossier door de aanvrager ingetrokken omdat al snel bleek dat het zou worden afgekeurd op het vlak van milieu.

Ook bij de ruimtelijke ordening stellen we ons heel wat vragen. De 3D-tekening (zie de bijlage) toont voldoende wat de impact zal zijn op het huidige karakter van het landschap tussen Waarschoot en Zomergem. Deze buurt is nog één van de weinige stukken open ruimte in de buurt. Fietsers, wandelaars en ruiters genieten van deze omgeving. Ook dat dreigt verloren te gaan.

Uitbreidingsplannen

Opvallend is ook dat bij de vorige aanvraag werd verteld dat 85.000 kuikens de enige garantie is op een rendabel bedrijf. Vandaag is er een aanvraag voor 56.000 kuikens. Betekent dit dat men hier een niet rendabel bedrijf op poten probeert te zetten? Ongetwijfeld is men nadien van plan verder uit te breiden. Het is moeilijker om vergunningen te krijgen voor nieuwe bedrijven. Uitbreidingen worden in principe makkelijker toegelaten. Dat men geen groenscherm voorziet aan de kant van Zomergem bevestigd ons vermoeden dat de bouwheer een nog groter bedrijf wil.

Oproep aan besturen Zomergem en Waarschoot

Het is de provincie die beslist over de milieuvergunning. De deputatie doet dit op basis van een advies van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zomergem. Volgens het buurtcomité zijn er voldoende elementen om negatief te adviseren: geurhinder, bijkomend transport, stof en open ruimte die verdwijnt.

Van het gemeentebestuur van Waarschoot wordt verwacht dat het zelf een bezwaarschrift over de milieueffecten indient bij de gemeente Zomergem in het belang van haar inwoners. Door de windrichting zijn het vooral Waarschotenaren die de gevolgen dragen. De Gemeentelijke Milieu- en Natuurraad (Gemina) van Waarschoot vraagt dit ook aan het bestuur.

Over het bouwdossier beslist de gemeente Zomergem zelf. Ook daar zijn volgens ons voldoende elementen om negatief te beslissen. Zo zou de loods van 12 meter hoog een verschrikking zijn voor deze buurt. Ook daar kan de gemeente Waarschoot een negatief advies geven.

Bezwaarschriften

Buurtbewoners hebben tot 22 maart tijd om hun bezwaren te uiten bij de gemeente Zomergem over het milieudossier. Er is tijd tot 25 maart om te reageren op het bouwdossier. We roepen de buurt op om massaal persoonlijke bezwaarschriften in te dienen bij de gemeente Zomergem. Het buurtcomité wil hen daarbij helpen.

Contact

 

Download dit persbericht als PDF